Badania eksperymentalne - elementy konstrukcji

Badania eksperymentalne przeprowadzane na konstrukcjach inżynierskich stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat zachowania się obiektów budowlanych w sytuacji ich granicznego obciążenia bądź wykorzystania. Niekwestionowany jest fakt, że uzyskane w ten sposób wyniki i rezultaty są niezwykle trudne do uzyskania w inny sposób np. przy użyciu symulacji komputerowych.
 


Czy tego typu badania mają tylko i wyłącznie właściwości poznawcze i naukowe? Zdecydowanie nie.

Testy eksperymentalne konstrukcji inżynierskich nie tylko poszerzają stan wiedzy na dany temat ale przede wszystkim pozwalają na optymalizację w procesie projektowania, produkcji, montażu i eksploatacji.

Innymi słowy mają wpływ na ekonomikę przedsięwzięć i powodują ograniczenie kosztów inwestycji. Stąd też głównie zainteresowanie taką działalnością wykazują podmioty gospodarcze, posiadające dużą ilość infrastruktury technicznej, której koszt wytworzenia, modyfikacji i remontu jest również znaczący.
 


Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że wykorzystanie badań eksperymentalnych jako jednego z nowocześniejszych narzędzi inżynierskich powinno zainteresować wszystkich, którzy mają do czynienia z inwestycjami budowlanymi. Dlaczego? Koszty poniesione na badania mogą z nawiązką zwrócić się podczas procesu inwestycyjnego. To korzyści finansowe stanowią o głównej sile badań eksperymentalnych.

Czy przeprowadzenie testów eksperymentalnych jest łatwe? Niestety nie. Do poprawnego przeprowadzenia badań należy posiadać wiedzę teoretyczną w jej bardzo szerokim spektrum np. mechanika ciała stałego, mechanika budowli, modelowanie komputerowe konstrukcji, teoria dotycząca projektowania konkretnych obiektów i dużo więcej. Niezbędna jest również wiedza typowo praktyczna pozyskana podczas realizacji obiektów budowlanych. Poprawne interpretacja uzyskanych wyników również należy do zadań złożonych i skomplikowanych.
 


W zakresie badań eksperymentalnych Spółka COMPACT-PROJECT może pochwalić się spektakularnymi i znaczącymi sukcesami. Przeprowadziliśmy testy dotyczące określenia „prawdziwej” nośności stalowych, kratowych konstrukcji wież telekomunikacyjnych dla jednego na największych operatorów telefonii cyfrowej na świecie. Przeprowadzenie testów dla tego typu obiektów w ich rozmiarze naturalnym (w tym wypadku 40-42 m) jest unikalne nie tylko w skali europejskiej ale również światowej.

Przeprowadzone badania pozwoliły na znaczne oszczędności finansowe w zakresie modyfikacji istniejących konstrukcji – ich nośność eksperymentalna okazała się w większości przypadków wyższa niż nośność teoretyczna (normowa).

Firma ITEK AS z siedzibą w Postboks zaświadcza, że firma COMPACT-PROJECT Sp. z o.o. wykonała kompleksową izolację polimocznikiem od wewnątrz stalowego zbiornika przeznaczonego na μSilica na łącznej powierzchni około 300m2