COMPACT - PROJECT SP. Z O. O. SP. K.

 

Spółka COMPACT-PROJECT SP. Z O. O. SP. K. (dawniej Compact-Projekt Sp. z o. o.) powstała w 1989 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadając doświadczoną kadrę projektantów i menadżerów z zakresu budownictwa, Spółka specjalizuje się w obsłudze operatorów telefonii cyfrowej i transmisji danych w zakresie projektowania i budowy stacji bazowych. Wykonuje także kompleksową dokumentację dla inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego, oraz prowadzi kompleksową obsługę realizacji inwestycji.
 

COMPACT-PROJECT wykonuje opinie, ekspertyzy i orzeczenia o stanie technicznym obiektów budowlanych.


W okresie ponad 24 lat działalności opracowane zostały zarówno projekty kilkudziesięciu domów jednorodzinnych i szeregowych jak i osiedla oraz zespoły budynków wielorodzinnych.

 

Ważniejsze z nich to:

 • zespół budynków mieszkalnych 5-kondygnacyjnych o powierzchni ponad 10 000 m2 przy ul. Ustronnej w Łodzi,
 • zespół budynków mieszkalnych o wysokości do 8 kondygnacji o łącznej powierzchni 45000m2 przy ul. Górczewskiej w Warszawie,
 • budynek mieszkalny 3-4 kondygnacyjny o powierzchni 3 000 m2 przy ul. Targowej w Strykowie,
 • zespół 5 budynków mieszkalnych o powierzchni 5500 m2 przy ul. Grażyny-Rentownej na os. Chojny w Łodzi,
 • zespół 6 budynków mieszkalnych z garażami przy ul. Życzliwej w Łodzi
 • pojedyncze budynki wielorodzinne o wysokości 4 -11 kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 25.000 m2 zlokalizowane w Łodzi (przy ul.1-go Maja i Kopcińskiego), oraz w Gomunicach, Mszczonowie, Ursusie, Zgierzu,
 • zespół budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 6000m2 zlokalizowanych przy ul. Kopernika w Opocznie
 • zespół budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni około 6000 m2 zlokalizowany przy ul. Asnyka oraz Mszczonowskiej w Skierniewicach,
 • zespół budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni ponad 10500 m2 zlokalizowany przy ul. Szerokiej oraz Smugowej w Tomaszowie Maz.,
 • zespół 7 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 15000m2 przy ul. Zakładowej w Łodzi.

 

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO WYKONANO MIĘDZY INNYMI:

 

 • projekt modernizacji biurowca TOP-MART oraz przebudowy istniejącego zakładu przemysłowego o powierzchni 4500 m2 na centrum handlowe w Łodzi przy ul. Morgowej,
 • projekt pawilonu wystawowego dla Zakładu Płytek Ceramicznych “CERKOLOR” w Opocznie,
 • projekt przebudowy części biurowej i rozbudowy części produkcyjnej Zakładu Płytek Ceramicznych “CERKOLOR” w Parczówku k/Opoczna
 • projekt przebudowy części biurowej i modernizacji części produkcyjnej obiektów pofabrycznych przy ul. Pojezierskiej 95 w Łodzi,
 • projekt krytej pływalni przy ul. Stare Złotno w Łodzi,
 • projekt Łódzkiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego o powierzchni zabudowy ponad 40000m2 w Widzewie gm. Ksawerów (powierzchnia terenu opracowania 20 ha).
 • projekt Centrum Handlowego „ART.-DOM” o powierzchni 6500 m2 przy ul. Legionów w Łodzi,
 • projekt I etapu budowy Centrum Handlowego o powierzchni 22000 m2 przy ul. Brzezińskiej w Łodzi,
 • projekt modernizacji oddziału Pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
 • projekt modernizacji i przebudowy stacji diagnostycznej autobusów oraz modernizacji trzech zajezdni autobusów dla MPK w Łodzi,
 • projekt zakładu przemysłu spożywczego VITPOL o powierzchni 5500 m2 w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej,
 • projekty przebudowy i modernizacji istniejących hal pofabrycznych w Łodzi przy ul. Obywatelskiej oraz w Topoli k/Łęczycy o łącznej powierzchni ponad 20000m2 na potrzeby firmy ERGOM w Łodzi,
 • projekt Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Wojskowej Akademii Medycznej o kubaturze 53000 m3 przy Placu Hallera w Łodzi,
 • projekt konstrukcji budynku Filharmonii Łódzkiej.
 • projekt Zakładu Produkcji Mieszanek Mlecznych o powierzchni 3500m2 „FLEUR-AGRO” w Brzezinach,
 • projekt Fabryki Mebli „Black Red and White” o powierzchni 22000 m2 w Rawie Maz.
 • projekt rozbudowy Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi,
 • projekt hali sportowej Miejskiego Klubu Tenisowego w Łodzi,
 • projekt zespołu budynków restauracyjno-hotelowych w Emilii k/Zgierza,
 • projekt Centrum Ekspozycyjno-Handlowego Mebli o powierzchni ponad 25000m2 przy ul. Brukowej w Łodzi.
 • projekt Domu Parafialnego w Ksawerowie oraz projekt przebudowy klasztoru OO Pasjonistów przy ul. Grabieniec w Łodzi,
 • projekt konstrukcji kościoła przy ul Popiełuszki w Łodzi.

 

W ZAKRESIE WYKONYWANIA EKSPERTYZ I OPINII ORAZ KOREFERATÓW DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANEJ DOKUMENTACJI

 

W okresie od 2001 roku Spółka wykonała ponad 1 000 opinii i ekspertyz dot. stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego, w tym ponad 800 ekspertyz dotyczących obiektów telefonii cyfrowej zlokalizowanych na terenie całej Polski. Opracowanych zostało także kilkadziesiąt koreferatów dotyczących prawidłowości wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów przewidywanych do realizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPACT-PROJECT PROWADZIŁA TAKŻE REALIZACJE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO. WAŻNIEJSZE Z NICH TO:

 

W zakresie powiernictwa inwestycyjnego

 • Zakład Produkcji Mieszanek Mlecznych o powierzchni 3500m2 „FLEUR-AGRO” w Brzezinach,
 • Fabryka Mebli „Black Red and White” o powierzchni 22000 m2 w Rawie Maz.
 • Centrum Ekspozycyjno-Handlowe Mebli o powierzchni ponad 25000m2 przy ul. Brukowej w Łodzi.
 • Łódzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy o powierzchni zabudowy ponad 40000m2 w Widzewie gm. Ksawerów.
 • Centrum Handlowe „ART.-DOM” o powierzchni 6500 m2 przy ul. Legionów w Łodzi,
 • I etap budowy Centrum Handlowego o powierzchni 22000 m2 przy ul. Brzezińskiej w Łodzi.

W zakresie budowy

 • Ponad 120 stacji telefonii cyfrowej na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego (w tym ponad połowa 1/3 stacji wieżowych)
 • Realizacja wzmocnienia stropów hali magazynowo-biurowej w ALUREHAB Poland Ozorkowie, przy ul. Łęczyckiej,
 • Realizacja ponad 40 projektów naprawy i wzmocnienia wież stalowych i kominów murowanych, stalowych i żelbetowych na terenie całej Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

W czerwcu 2011 roku głównym projektantem i właścicelem Spółki został dr hab. inż. Jacek Szafran, którym jest do dnia dzisiejszego. Spółka od tego czasu w swych działaniach skupia się na rozwiązywaniu problemów projektowych i wykonawczych związanych z konstrukcjami stalowymi oraz obiektami branży telekomunikacyjnej, co zaowocowało w 2012 roku powstaniem konstrukji autorskich w postaci wież kratowych: typoszeregi CP-U, CP-R oraz CP-T1 i CP-T2, dla jednego z największych operatorów telefonii cyfrowej na świecie.
W 2015 r. COMPACT-PROJECT SP. Z O.O. SP. K.  pod przewodnictwem autora i kierownika badań, dr inż. Jacka Szafrana, przeprowadziło szereg badań eksperymentalnych polegających na kontrolowanym niszczeniu konstrukcji wież kratowych. Przeprowadzenie testów dla tego typu obiektów w ich rozmiarze naturalnym (w tym wypadku 40-42 m) jest unikalne nie tylko w skali europejskiej, ale również światowej. Otrzymane wyniki wykorzystywane są na co dzień w projektowaniu i optymalizacji konstrukcji, co pozwala na znaczne oszczędności finansowe w zakresie modyfikacji istniejących konstrukcji.

 

KARIERA W COMPACT-PROJECT SP. Z O. O. SP. K.

W okresie działalności Spółki COMPACT-PROJECT, ponad 60 absolwentów studiów budowlanych i architektonicznych odbyła praktykę w zakresie projektowania a także wykonawstwa przy realizacji zaprojektowanych obiektów oraz zdobyło uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Inżynierom pracującym w Spółce nie obce jest hasło - "longlife learning". Naszym celem jest ciągły rozwój, nabywanie nowych umiejętności i poszerzanie kwalifikacji. Chemy wykorzysytwać nasze doświadczenia praktyczne na polu naukowym oraz stosować nabywaną i rozwijaną wiedzę teoretyczną w zastosowaniach praktycznych.


Na potwierdzenie tych założeń, są liczne wystąpienia i udziały w konferencjach naukowych:
 


Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2015

Międzynarodowe Stowarzyszenie Konstrukcji Powłokowych i Przestrzennych (IASS), założone przez Eduardo Torroja w 1959 r., jest organizacją non-profit. Jego celem jest osiągnięcie dalszego postępu poprzez wymianę pomysłów wśród wszystkich zainteresowanych lekkimi systemami konstrukcyjnymi, takimi jak kratownice, maszty, membrany i konstrukcje powłokowe, w szczególności architektów, inżynierów, budowniczych i naukowców. Stowarzyszenie przyjmuje do członkostwa wszystkie osoby i organizacje, które podzielają jego cele. Stowarzyszenie corocznie organizuje międzynarodowe sympozja na tematy będące przedmiotem zainteresowania inżynierów, architektów, budowniczych i naukowców, a także publikuje materiały z tych sympozjów w Internecie.

W 2015 roku z ramienia Compact-Project Sp. z o. o. Sp. k. w konferencji wziął aktywny udział, wygłaszając prezentację, jeden przedstawiciel firmy.

Link do strony konferencji:
https://iass-structures.org/

 


Working Group 4: Technical Expert Group on Masts and Towers

W latach sześćdziesiątych rozwój konstrukcji nadawczych uwypuklił wiele problemów projektowych dla wysokich kratownic i struktur przestrzennych. Na spotkaniu IASS w 1969 r. zaproponowano specjalną grupę roboczą (nr 4), której zadaniem jest wymiana pomysłów i doświadczeń oraz sformułowanie zaleceń dotyczących projektowania masztów z odciągami. Wynikające z nich zalecenia, opublikowane przez IASS w 1981 r., stanowią obecnie podstawę wielu międzynarodowych kodeksów projektowych i znacząco wpłynęły na praktykę w Ameryce Północnej. Decyzją Rady Wykonawczej IASS w 2014 r. nazwa zespołu roboczego IASS 4 została powiększona do: „Grupa ekspertów technicznych WG4 do spraw masztów i wież”. Ideą przyjęcia Grupy Ekspertów Technicznych jest podkreślenie, że główną misją jest bycie aktywną kadrą ekspertów technicznych zainteresowanych analizą, projektowaniem, budową i eksploatacją masztów i wież, a nazwa Grupy Roboczej może sugerować zespół ludzi wyznaczonych do zbadania i udokumentowania niektórych specjalnych problemów stowarzyszenia. Ogólną misją IASS WG4 jest zachęcanie i synteza prezentacji, raportów i publikacji na temat projektów i badań związanych z wieżami i masztami telekomunikacyjnymi. IASS WG 4 co dwa lata organizuje międzynarodowe sympozja na tematy będące przedmiotem zainteresowania członków zespołów.

W 2019 roku z ramienia Compact - Project Sp. z o. o. Sp. k. w konferencji wzięło aktywny udział, wygłaszając prezentacje, dwóch przedstawicieli firmy.

Link do strony konferencji:
https://iass-structures.org/WG04-Public

 


Scientific Conference of IASS Polish Chapters - Lightweight Structures in Civil Engineering (LSCE)

Cykl konferencji poświęcony lekkim konstrukcjom w Inżynierii Lądowej to seria corocznych, międzynarodowych spotkań, które organizowane są przez czołowe polskie ośrodki naukowe. Głównym celem konferencji jest umożliwienie wspólnych spotkań naukowców zajmujących się szeroko rozumianym budownictwem, inżynierów, architektów oraz studentów z różnych krajów, których wspólne spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń i prezentację osiągniętych rezultatów i wdrożeń.
Tematyka konferencji nie jest ograniczona jedynie do szeroko rozumianych rozważań teoretycznych ale zawiera również zagadnienia inżynierskie związane z nowymi technologiami w budownictwie, problemami wykonawczymi, a także prezentacją zrealizowanych obiektów.

Przedstawiciele Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. aktywnie biorą udział w kolejnych edycjach „LSCE”, nieprzerwanie od 2008 roku.

Link do strony konferencji:
https://www.lsce.pl/

 


III Konferencja Naukowo-Techniczna (2017), Kraków, POLAND

Celem konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań związanych z wdrażaniem i stosowaniem nowatorskich rozwiązań w budownictwie. Głównymi tematami konferencji było:

1) Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych we współczesnych polskich realizacjach.
2) Zastosowanie nowych technik budowlanych.
3) Problemy materiałowo-konstrukcyjne we współczesnych realizacjach.
4) Nowoczesne metody projektowania, wykonawstwa i zarządzania w budownictwie.
5) Zagadnienia ekonomiczne i energetyczne w budownictwie.
6) Zagadnienia gospodarki przestrzennej.

W 2017 roku z ramienia Compact-Project Sp. z o. o. Sp. k. w konferencji wzięło aktywny udział, wygłaszając dwie prezentacje, dwóch przedstawicieli firmy.

Link do strony konferencji:
http://www.tech-bud.pzitb.org.pl/

 


40th Solid Mechanics Conference

Cykl Konferencji Solid Mechanics organizowany jest przez Instytut Podstawowych Badań Technologicznych Polskiej Akademii Nauk od 1953 roku. Konferencje utrzymują wysoki poziom naukowy i służą jako forum wymiany pomysłów i informacji badawczych. Tradycyjnie zestaw zaproszonych wykładów jest prezentowany na Konferencjach przez wybitnych badaczy. Celem konferencji jest zebranie badań z różnych krajów i stworzenie im możliwości prezentacji wyników naukowych z szerokiego zakresu mechaniki ciała stałego, w tym tematów dotyczących obliczeniowych aspektów mechaniki, dynamiki ciał stałych i konstrukcji, optymalizacji, analizy wrażliwości i niezawodności konstrukcji.

W 2016 roku z ramienia Compact-Project Sp. z o. o. Sp. k. w konferencji wzięło aktywny udział, wygłaszając prezentacje, dwóch przedstawicieli firmy.

Link do strony konferencji:
http://www.solmech2016.ippt.pan.pl/

 


Conference of Computer Methods in Mechanics (CMM)

Cykl konferencji poświęcony tradycji spotkań naukowych na temat mechaniki, zapoczątkowany w 1973 roku w Warszawie. Konferencje prezentują aktualny stan badań we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciała stałego i płynów, mechaniki obliczeniowej, matematyki stosowanej i fizyki, a także mechaniki i inżynierii strukturalnej. Każda edycja konferencji na temat Metod komputerowych w mechanice (CMM) stanowi kontynuację 46-letniej serii konferencji poświęconych metodom numerycznym i ich zastosowaniom w problemach mechanicznych. Spotkania naukowe, organizowane co dwa lata od 1973 r., stanowią forum do prezentacji i dyskusji na temat nowych pomysłów dotyczących podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań mechaniki obliczeniowej.

Przedstawiciele Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. aktywnie biorą udział w kolejnych edycjach „CMM”, nieprzerwanie od 2009 roku.

Link do strony konferencji:
https://pcm-cmm2019.com/

 

Workshop on Engineering Optimization 2019

Warsztaty poświęcone najnowszym postępom w optymalizacji zastosowanych problemów inżynieryjnych. Celem tego multi-dyscyplinarnego wydarzenia było zgromadzenie naukowców i inżynierów pracujących w inżynierii budowlanej, mechanicznej i elektrycznej, a także matematyków i informatyków. Warsztaty były dobrą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie szeroko pojętej optymalizacji, a także do omówienia aspektów jej wdrożenia komputerowego.

Link do strony konferencji:
http://bluebox.ippt.pan.pl/~ptauzow/WEO/


Zespół COMPACT-PROJECT

dr inż. Jerzy Pakuła


Rzeczoznawca budowlany założyciel i przez wiele lat główny projektant w firmie. Emerytowany Wykładowca Akademicki za kadencji którego tytuł uzyskało setki inżynierów budownictwa. Obecnie, wykorzystując swoje ponad 40-letnie doświadczenie, wspiera zespół przy rozwiązywaniu złożonych problemów projektowych oraz wykonawczych.

dr hab. inż. Jacek Szafran


Główny projektant, kierownik budowy, obecny właściciel Spółki. Sprawnie łączy biznes z nauką, wykorzystując w projektowaniu i konstruowaniu obiektów budowlanych wiedzę z własnych eksperymentów naukowych (często w skali rzeczywistej). Jest autorem typoszeregów wież, które optymalizuje dzięki swojemu szerokiemu doświadczeniu projektanta i naukowcy.

mgr inż. Aneta Kotkowska


Projektant – jedna z bardziej doświadczonych osób z zespołu konstrukcyjnego. Osobiście nadzoruje każdy projekt budowlany i wykonawczy, który jest realizowany w biurze. Jej rozwiązania konstrukcyjne potrafią zaspokoić najbardziej wyrafinowane wymagania inwestorów.

mgr inż. Przemysław Stegliński

Kierownik Projektu osoba odpowiedzialna za prowadzenie procesu administracyjno-inwestycyjnego. Doświadczony projektant, który wykorzystuje swoją wiedzę zarządzając procesem realizacji obiektów telekomunikacyjnych, od wstępnych szkiców, aż po proces uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

dr inż. Klaudia Juszczyk-Andraszyk

Projektant specjalizuje się w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Swoje matematyczne zdolności wykorzystuje do oceny nośności istniejących oraz projektowanych obiektów telekomunikacyjnych, planuje ich przebudowy. Uczęszczając na studia III stopnia bada konstrukcje wieżowe w skali rzeczywistej, przeprowadza ich analizę dynamiczną oraz ocenę niezawodności.

mgr inż. Artur Matusiak


Inżynier budowy, doradca techniczny posiada bogate doświadczenie wykonawcze, ale również projektowe. Koordynuje prace brygad montażowych, sprawnie rozwiązuje problemy powstałe na budowie. Ciągle poszerza swoją wiedzę, studiując na studiach doktoranckich. Obszar jego pracy naukowej to zastosowania izolacji natryskowych w branży budowlanej (PUR, PIR, Polyurea).

mgr inż. Karolina Szostak


Asystent Projektanta – wspomaga Anetę w realizacji projektów budowlanych i wykonawczych. Dzięki jej pracowitości i skrupulatności opracowania wykonane przez naszą firmę spełniają najwyższe standardy. Osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości wykonanych projektów.

Najwyższa jakość i wiarygodność

Jednym z najważniejszych celów COMPACT-PROJECT jest dostarczanie usług o najwyższej, zgodnej z oczekiwaniami Klienta jakości. Politykę Spółki realizujemy uwzględniając cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wykonując usługi z zastosowaniem najnowszych rozwiązań i technologii dostępnych na rynku. Nieustannie udoskonalamy narzędzia pracy oraz technologie w celu poprawy wydajności, a także systematycznie podnosimy kwalifikacje zawodowe pracowników Spółki. Zapewniamy dostarczanie usług wysokiej jakości poprzez narzucanie naszym dostawcom i wykonawcom odpowiednich wymagań jakościowych oraz stałej weryfikacji dostarczanych usług (produktów).

Lata pracy, zdobywania doświadczenia oraz ciągłego dążenia do najwyższej jakości usług zaowocowały licznymi certyfikatami, referencjami i dokumentami potwierdzającymi rzetelność firmy COMPACT-PROJECT SP. Z O.O. SP. K. Nasze biuro inżynierskie to wiarygodny partner w biznesie zarówno dla naszych Klientów jak i współpracowników. Certyfikaty wiarygoności biznesowej wyłącznie potwierdzają wysoką jakość i rzetelność usług oferowanych przez COMPACT-PROJECT. Pracując z nami, stawiasz na najlepszych !

Najwyższa jakość usług oraz satysfakcja naszych Klientów to dla Nas kluczowe wyznaczniki działania, cieszymy się z każdej nowej referencji i certyfikatu uzyskanego od naszego zadowolonego Klienta.

Sprawdź nasze referencje.

 

Programy na których pracujemy

1.       Autodesk Building Design Suite

 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • AutoCAD MEP
 • Showcase
 • AutoCAD Structural Detailing
 • Autodesk Robot Structural Analysis
 • Autodesk Inventor
 • Autodesk Revit
 • Autodesk Navisworks Manage

 

 • Autodesk Navisworks Simulate
 • DWG TrueView
 • 3ds Max Design
 • Autodesk ReCap
 • Autodesk AutoCAD Raster Design
 • Autodesk Design Reviev

2.       Robobat Constructive Spirit

 • MASTER EC2 Żelbet
 • MASTER EC7 Fundamenty
 • MASTER EC3 Połączenia Stalowe
 • MASTER EC5 Połączenia Drewniane
 • MASTER EC4 Stropy Zespolone
 • MASTER EC7 Ścianki Szczelne
 • MASTER Pale
 • MASTER EC3 Elementy Stalowe
 • MASTER EC6 Konstrukcje Murowe

3.       Maple 2016

4.       ABC Obiekt 3D

 • ABC płyta
 • ABC tarcza
 • ABC rama 3D
 • ABC obiekt 3D

5.       RM-WIN

Jesteśmy sprawdzonym i polecanym partnerem w inwestycjach. Zapraszamy Państwa do grona naszych Klientów