Inżynierom pracującym w Spółce COMPACT-PROJECT nie obce jest hasło – „longlife learning”. Naszym celem jest ciągły rozwój, nabywanie nowych umiejętności i poszerzanie kwalifikacji. Chcemy wykorzystywać nasze doświadczenia praktyczne na polu naukowym oraz stosować nabywaną i rozwijaną wiedzę teoretyczną w zastosowaniach praktycznych.

Rozwój zawodowy staramy się kreować uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, studiach podyplomowych, konferencjach naukowych i technicznych. Nasi pracownicy są również prelegentami na branżowych wydarzeniach oraz konferencjach organizowanych m.in. przez Polska Akademię Nauk.

W założeniach chcemy łączyć „dwa światy” – naukowy, teoretyczny z tym praktycznym i inżynierskim. Obserwując światowe trendy w dziedzinie kształcenia ustawicznego, współpracując z inżynierami z Europy wykorzystujemy i przenosimy na rodzimy grunt wszystko to co może posłużyć w lepszej pracy na korzyść wykonywanych przez nas prac. Staramy się wprowadzać nowoczesne metody obliczeniowe i komputerowe w działalności projektowej i inżynierskiej a problemy praktyczne rozwiązywać stosując teorie naukowo – badawcze.

Owocem w/w działań jest zbiór publikacji naukowych wykonanych przez pracowników COMPACT-PROJECT SP. Z O. O. SP. K. przy współpracy z pracownikami naukowymi Politechniki Łódzkiej.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ NA YOUTUBE:

 

WIEŻE TELEKOMUNIKACYJNE
EKSPERYMENT NR 01

 
WIEŻE TELEKOMUNIKACYJNE
EKSPERYMENT NR 02

 
IZOLACJE NATRYSKOWE
EKSPERYMENT NR 01

 
IZOLACJE NATRYSKOWE
EKSPERYMENT NR 02

 

 

 

Zestawienie publikacji naukowych:

 1. M. Kamiński, J. Szafran, Vibrations of elastic trusses with random parameters by the response function method and stochastic perturbation technique, Proceedings of International Colloquium organized by Polish IASS Chapter, Warszawa, 2008.

 2. M. Kamiński, J. Szafran, Random eigenvibrations of elastic structures by the response function method and the generalized stochastic perturbation technique. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 9(4): 5-32, 2009.

 3. M. Kamiński, J. Szafran, Random eigenvibrations of elastic structures by the response function method and the generalized stochastic perturbation technique, 18th International Conference of Computer Methods in Mechanics, Zielona Góra, 2009.

 4. M. Kamiński, J. Szafran, Eigenvibrations of high telecommunication tower with random parameters by the response function method and SFEM, Proceedings of International Colloquium organized by Polish IASS Chapter, Warszawa, 2009

 5. M. Kamiński, J. Szafran, Eigenvalue analysis for high telecommunication towers with lognormal stiffness by the response function method and SFEM. Computer Assisted Mechanics and Engineering Scienses. 16: 279-290, 2009.

 6. M. Kamiński, J. Szafran, O komputerowym modelowaniu niezawodności stalowych wież telekomunikacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej – Budownictwo Nr 62, 51-66, 2010.

 7. M. Kamiński, J. Szafran, Stochastic finite element method study on temperature sensitivity and reliability of the steel telecommunication towers, 19th International Conference of Computer Methods in Mechanics, Warsaw, 2011.

 8. M. Kamiński, J. Szafran, M. Solecka, Comparison of the Aluminium Versus Steel Telecommunication Towers in Stochastic Finite Element Method Eigenvibrations Analysis. Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 15, No.1 (2011) 95-110. Łódź. 2011.

 9. M. Kamiński, J. Szafran, Analysis of ice covers effects on steel telecommunication towers using Stochastic Finite Element Method, Proceedings of the 12th International Conference on Metal Structures, Wrocław, 2011.

 10. M. Kamiński, J. Szafran, P. Świta, Analiza stateczności stalowych wież telekomunikacyjnych o parametrach losowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej – Budownictwo Nr 63/2011, 152-165, 2011.

 11. M. Kamiński, J. Szafran, Eiegnvalue analysis for footbridge with random stiffness by stochastic finite element method, Proceedings of International Colloquium organized by Polish IASS Chapter “Lightweight Structures in Civil Engineering” ,Łódź, Poland , 62-67, 2011.

 12. M. Kamiński, J. Szafran, Stochastic Finite Element Analysis and Reliability of Steel Telecommunication Towers. Computer Modeling in Engineering & Sciences. Vol.2060, no.1, pp.1-25,2012.

 13. M. Kamiński, J. Szafran, P. Świta On stability of steel telecommunication towers with random parameters. 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2012, 10-14.09. 2012 Vienna.

 14. M. Kamiński, J. Szafran, Perturbation-based Stochastic Finite Element analysis of the interface defects in composites via Response Function Method. Composite Structures (2013), pp. 269-276.

 15. J. Szafran, M. Kamiński, On application of the Least Squares Stochastic Finite Element Method in structural dynamics, 20th International Conference of Computer Methods in Mechanics, Poznań, 2013.

 16. J. Szafran, Opór aerodynamiczny stalowych konstrukcji wież telekomunikacyjnych, Konferencja Naukowo-Techniczna “Konstrukcje Metalowe ZK 2014”, Kielce-Suchedniów, 02-04.07.2014.

 17. J. Szafran, Zastosowanie uogólnionej metody perturbacji stochastycznej w analizie konstrukcji cięgnowych, Konferencja Naukowo-Techniczna “Konstrukcje Metalowe ZK 2014”, Kielce-Suchedniów, 02-04.07.2014.

 18. J. Szafran, Analytical determination of the aerodynamic resistance of the skeletal telecommunication towers. Structure and Environment Volume 7, 1/2015.

 19. J. Szafran, Application of the Generalized Stochastic Perturbation Method in cable structures analysis. Structure and Environment.

 20. M. Kamiński, J. Szafran, Stochastyczna analiza drgań wymuszonych stalowych wież telekomunikacyjnych. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 2/2014, 61, pp.43-56.

 21. J. Szafran, K. Baliński, Comparative analysis of the single shell steel chimney according to PN-B and PN-EN standards, Scientific Conference of IASS Polish Chapters “Lightweight Structures in Civil Engineering – Contemporary Problems”, 25-28.09.2014, Warsaw.

 22. J. Szafran, An experimental investigation into failure mechanism of a full-scale 40 m high steel telecommunication tower. Engineering Failure Analysis 54, (2015), 131-145.

 23. M. Kamiński, J. Szafran, The Least Square Stochastic Finite Element Method in structural stability analysis of steel skeletal. International Journal of Applied Mechanics and Engineering 01/2015; 20(2):299-318.

 24. M. Kamiński, J. Szafran, Least Squares Stochastic Finite Element Method in structural stability analysis of the steel skeletal structures. Computer Modeling in Engineering and Sciences · January 2015.

 25. J. Szafran, Destructive testing of full-scale engineering structures as an excellent source of knowledge. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2015, Amsterdam Future Visions, At Amsterdam, The Netherlands, August 2015.

 26. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Dynamic response of the steel chimney by the Stochastic perturbation-based Finite Element Method. PCM-CMM-2015 – 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics, September 2015, Gdansk, Poland.

 27. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Full-scale testing of steel lattice towers: requirements, preparation, execution, challenges, and the results. Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems - Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters (2015), Rzeszów, POLAND.

 28. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Computer FVM-FEM analysis of the large span grid shell roof. Metal Structures 2016 (2016).

 29. J. Szafran, Diagonal bracing members of lattice towers—analytical versus experimental studies, Metal Structures 2016 (2016).

 30. J. Szafran, K. Rykaluk, A full-scale experiment of a lattice telecommunication tower under breaking load, Journal of Constructional Steel Research 120, pp. 60-175 (2016).

 31. J. Szafran, From full-scale testing of steel lattice towers to stochastic reliabilty analysis, 40th Solid Mechanics Conference, Warszawa, POLAND.

 32. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Steel hot-rolled, cold-formed, and hot-finished structural hollow sections - an experimental stability study, Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems - Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters (2016), Olsztyn, POLAND.

 33. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Steel lattice tower reliability estimation for serviceability limit state, Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems - Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters (2016), Olsztyn, POLAND.

 34. J. Szafran, A. Matusiak, Polyurea coating systems: definition, research, applications, Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems - Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters (2016), Olsztyn, POLAND.

 35. J. Szafran, M. Kamiński, Bridges for Pedestrians with Random Parameters using the Stochastic Finite Elements Analysis, International Journal of Applied Mechanics and Engineering 22(1), pp. 175-197 (2017).

 36. J. Szafran, K. Rykaluk, Steel Lattice Tower Under Ultimate Load – Chosen Joint Analysis, Civil And Environmental Engineering Reports 25(2), pp. 199-210 (2017).

 37. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Reliability analysis of structural joints in steel lattice tower – experimental and numerical study, International Conference on Computer Methods in Mechanics (2017).

 38. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Projektowanie wspomagane badaniami na przykładzie stalowych, kratowych wież telekomunikacyjnych, Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie, III Konferencja Naukowo-Techniczna (2017), Kraków, POLAND.

 39. J. Szafran, A. Matusiak, Nowoczesne izolacje natryskowe w budownictwie na przykładzie pianki PUR i polimocznika, Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie, III Konferencja Naukowo-Techniczna (2017), Kraków, POLAND.

 40. J. Szafran, A. Matusiak, Structural behaviour and compressive strength of concrete rings strengthened with a polyurea coating system, XXIII Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems - Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters (2017), Bydgoszcz, POLAND.

 41. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Design of steel structures for a given level of reliability using partial safety factors calibration procedure, XXIII Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems - Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters (2017), Bydgoszcz, POLAND.

 42. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Coupled Finite Volume and Finite Element Method Analysis of a Complex Large-Span Roof Structure, International Journal of Applied Mechanics and Engineering 22(4), pp. 995-1018 (2017).

 43. J. Szafran, A. Matusiak, PUR foam and polyurea - innovative spray insulations (in Polish), Inżynier Budownictwa (Civil Engineer), No. 04/2018, Warszawa (2018).

 44. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Reinforcements of tower structures: effective and economic design engineering, XXIV Lightweight Structures in Civil Engineering - Contemporary Problems - Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters (2018), Łódź, POLAND.

 45. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Experiment-based reliability analysis of structural joints in a steel lattice tower, Journal of Constructional Steel Research 154, pp. 278-292 (2019).

 46. J. Szafran, A. Matusiak, PUR foam as modern insulating material in construction industry (in Polish), Inżynier Budownictwa (Civil Engineer), No. 05/2019, Warszawa (2019).

 47. J. Szafran, K. Juszczyk, M. Kamiński, Reliability Assessment of Steel Lattice Tower Subjected to Random Wind Load by the Stochastic Finite-Element Method, ASCE-ASME J. Risk Uncertainty Eng. Syst., Part A: Civ. Eng., 2020, 6(1): 04020003.

Wybrane publikacje naukowe

Destructive testing of full-scale engineering structures as an excellent source of knowledge. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2015

The main aim of this paper is to present how informative, and relevant in advancing the current state of knowledge, destructive experiments can be, particularly when carried out in a controlled manner on full-scale objects. All the considerations presented in the manuscript are based on the results of the experiments that were fully devoted to the observation of the lattice telecommunication towers under breaking load.

Application of the Generalized Stochastic Perturbation Method in cable structures analysis.

The main focus of this paper is the presentation of the capabilities of the numerical analysis dedicated to cable structures affected by random parameters. The main tool of the analysis carried out is the Generalized Stochastic Perturbation Method. It allows to determine numerically the statistical data for horizontal reaction of a single cable with respect to random parameters, such as the modulus of elasticity of rope or the magnitude of loading.

Analytical determination of the aerodynamic resistance of the skeletal telecommunication towers.

Computational determination of aerodynamic resistance for high truss structures like telecommunications towers is the subject of this study. Normalized procedures were presented with an example of an existing structure concerning the total wind coefficient. The results of calculations along with their broad elaboration and interpretation have been presented. Analyses and calculations were conducted for a tower of height equal to 84 metres and of a triangular cross section.

Jesteśmy sprawdzonym i polecanym partnerem w inwestycjach. Zapraszamy Państwa do grona naszych Klientów