Badania eksperymentalne - izolacje natryskowe

Badania eksperymentalne przeprowadzone z użyciem izolacji natryskowych (piana PUR i polimocznik) stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat współpracy tych materiałów z elementami konstrukcji, a przede wszystkim ich trwałości oraz możliwości aplikacji. Niekwestionowany jest fakt, że uzyskane w ten sposób wyniki i rezultaty są niezwykle trudne do uzyskania w inny sposób np. przy użyciu symulacji komputerowych.
 


Czy tego typu badania mają tylko i wyłącznie właściwości poznawcze i naukowe? Zdecydowanie nie.

Badania eskperymentalne z użyciem izolacji natryskowych nie tylko poszerzają stan wiedzy na temat ich zastosowania, ale przede wszystkim pozwalają na optymalizację rozwiązań w procesie projektowania, produkcji, wykonania i późniejszej eksploatacji obiektów.

Innymi słowy badania mają wpływ na ekonomiczne wykorzystanie materiałów i generują ograniczenie kosztów realizacji inwestycji. Stąd też główne zainteresowanie taką działalnością wykazują podmioty gospodarcze posiadające duzą ilość infrastruktury technicznej.
 


Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że wykorzystanie badań eksperymentalnych jako jednego z nowocześniejszych narzędzi inżynierskich powinno zainteresować wszystkich, którzy mają do czynienia z inwestycjami budowlanymi. Dlaczego? Koszty poniesione na badania mogą z nawiązką zwrócić się podczas procesu inwestycyjnego. To korzyści finansowe stanowią o głównej sile badań eksperymentalnych.

W zakresie badań eksperymentalnych Spółka COMPACT-PROJECT może pochwalić się zarówno prostymi testami jak i eksperymentami elementów konstrukcji w ich skali rzeczywistej. Przeprowadziliśmy testy dotyczące zastosowania powłok polimocznikowych na elementach oraz obiektach powszechnie stosowanych w budownictwie. Przeprowadzenie tego typu testów (w skali naturalnej) jest unikalne w skali krajowej.
 

 

Alu Rehab Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Łęczycka 15 oświadcza, że firma  Compact-Project Sp z o.o. Sp. k. opracowała projekt na podstawie zaleceń zawartych w ekspertyzie i zrealizowała roboty wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku zlokalizowanym w Ozorkowie przy ul. Łęczyckiej 15