Budynek Filharmonii ŁódzkiejWYKONANO DLA: Filharmonia Łódzka

1

Główny projektant

dr inż. arch. Romuald Loegler – Atelier Loegler Sp. z o.o.

2

Potrzeby klienta

  • Projekt obiektu z salą koncertową na ponad 770 miejsc, salą kameralną oraz niezbędnym zapleczem na historycznie uwarunkowanej działce po poprzednio zlokalizowanym budynku Filharmonii Łódzkiej, przy zachowaniu architektury fasady.
  • Wysoka funkcjonalność użytkowa.
  • Zastosowanie materiałów najwyższej klasy.

3

Wynik (efekt) końcowy

Układ funkcjonalno-użytkowy oraz lokalizacja obiektu pomiędzy istniejącymi budynkami, przy ruchliwej ulicy z ruchem tramwajowym wymagały zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji oraz ochrony akustycznej. Zastosowano między innymi piaskowa tamę przeciwdrganiową od strony ulicy oraz podwieszona główną fasadę budynku. Przyjęte rozwiązania pozwoliły na uzyskanie budynku spełniającego wymagania Inwestora.

4

Zakres prac

Projekt konstrukcji obiektu wraz z nadzorem autorskim podczas jego realizacji.

5

Podsumowanie

Zrealizowany projekt uzyskał w roku 2007 najwyższą ocenę w Polsce – Nagrodę I stopnia Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa dla zespołu projektowego.