Ekspertyza techniczna konstrukcji wieży po pożarze

1

Cel – ekspertyza techniczna

Firma Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała zamówienie na ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji wieży (w szczególności jej stalowego trzonu), która była narażona na działanie wysokiej temperatury na skutek pożaru znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie hali magazynowej, oraz określenie warunków jej dalszego bezpiecznego użytkowania.

2

Opis problemu – konstrukcja narażona na działanie wysokiej temperatury

Konstrukcja wieży narażona była na działanie wysokiej temperatury na skutek pożaru sąsiadującej z nią hali magazynowej. Z analizy dokumentacji fotograficznej, materiałów video zamieszczonych w sieci oraz opisu i przebiegu zdarzenia, wynika, że sama wieża nie była bezpośrednio poddana działaniu ognia, a jedynie gorącego dymu, który przemieszczał się w jej kierunku. Na podstawie powyższej analizy, zakres prac niezbędnych do wykonania na potrzeby opracowania ekspertyzy technicznej obejmował:

a. Oczyszczenie konstrukcji wieży z sadzy przy pomocy mycia ręcznego oraz ciśnieniowego.
b. Inwentaryzację obiektu.
c. Ocenę pionowości konstrukcji.
d. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Oględziny konstrukcji pozwoliły stwierdzić, iż ogólny stan konstrukcji jest dobry. Uszkodzeniu uległy głównie kable oraz elementy sprzętu telekomunikacyjnego. Następnie na podstawie zebranych informacji przeprowadzono ocenę stanu technicznego wieży.

3

Rozwiązanie problemu – eskpertyza techniczna

W omawianym przypadku ekspertyza techniczna polegała na ocenie stanu technicznego istniejącej konstrukcji wieży narażonej na działanie wysokiej temperatury. Zakres opracowania obejmował inwentaryzację obiektu, ocenę pionowości konstrukcji, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz sformułowanie wniosków.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego konstrukcji, stwierdzono, iż dopuszcza się dalszą eksploatację konstrukcji wieżowej jako konstrukcji wsporczej pod urządzenia stacji bazowej. Ekspertyza techniczna wykazała, iż ogólny stan konstrukcji jest dobry i należy wymienić cały uszkodzony sprzęt telekomunikacyjny oraz wykonać wszystkie zalecenia wskazane w opracowaniu.

4

Realizacja – efekt końcowy

5

Referencje od klienta

T-Mobile Polska S.A.

Na wysokim poziomie oceniamy jakość komunikacji z przedstawicielami firmy oraz ich elastyczność i szybkość reagowania na zlecenia.