Ekspertyza techniczna uszkodzonej konstrukcji wieży

1

Cel – ekspertyza techniczna

Firma Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała zamówienia na ocenę stanu technicznego oraz nośności konstrukcji wieży, spowodowanej dołożeniem konstrukcji na potrzeby modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

2

Opis problemu – uszkodzenia powierzchni elementów konstrukcji

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu, stwierdzono, iż dolne krawężniki wieży posiadają liczne ubytki przekroju na całych ich wysokościach. Na podstawie powyższego przed wykonaniem oceny nośności konstrukcji wieży, zdecydowano się na wykonanie:

a. Badań ultradźwiękowych celem sprawdzenia uszkodzeń eksploatacyjnych w strukturze materiału, z którego wykonano krawężniki.
b. Badań metodą magnetyczno-proszkową powierzchni krawężników w poszukiwaniu rys oraz nieciągłości na powierzchni elementów.

Wyniki w/w badań wskazały, iż brak jest uszkodzeń eksploatacyjnych zarówno na powierzchni jak
i w samej strukturze materiału. Zauważone uszkodzenia na powierzchni krawężników są to uszkodzenia, które powstały w trakcie ich produkcji. Następnie na podstawie wyników badań przeprowadzono analizę nośności wieży.

3

Rozwiązanie problemu – ekspertyza techniczna

W omawianym przypadku ekspertyza techniczna polegała na ocenie stanu technicznego oraz analizie nośności istniejącej konstrukcji wieży (z uwzględnieniem uszkodzeń dolnych krawężników trzonu wieży) oraz określenie warunków jej dalszego bezpiecznego użytkowania. Zakres opracowania obejmował inwentaryzację obiektu, badania nieniszczące, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz sformułowanie wniosków.

Na podstawie przeprowadzonej analizy nośności konstrukcji, stwierdzono, iż dopuszcza się dalszą eksploatację konstrukcji wieżowej jako konstrukcji wsporczej pod urządzenia stacji bazowej. Ekspertyza techniczna wykazała, iż nie ma konieczności wymiany uszkodzonych krawężników wieży, pod warunkiem wykonania wszystkich zaleceń wskazanych w opracowaniu.

4

Realizacja – efekt końcowy

5

Referencje od klienta

T-Mobile Polska S.A.

Na wysokim poziomie oceniamy jakość komunikacji z przedstawicielami firmy oraz ich elastyczność i szybkość reagowania na zlecenia.