Wieża telekomunikacyjna H = 80 m

1

Potrzeby klienta

Spółka Compact Projekt w całości realizowała inwestycję polegającą na zaprojektowaniu i budowie obiektu telekomunikacyjnego w postaci wieży, na której umieszczono urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny aż pięciu operatorów telekomunikacyjnych.

2

Cel

Budowa obiektu dla prywatnego inwestora, który dzierżawi obiekt operatorom telekomunikacyjnym.

3

Zakres prac

Określenie miejsca posadowienia konstrukcji biorąc pod uwagę jego masę, poziom posadowienia oraz warunki gruntowe (trudne ze względu na bliskość występowania cieku wodnego), negocjacje umów dzierżawy w imieniu inwestora, ustalenia techniczne z każdym z potencjalnych dzierżawców obiektu, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu, dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej (projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlany, elektryczny), dostawa i montaż konstrukcji stalowej wieży, wykonanie fundamentów i elementów zagospodarowania terenu.

4

Efekt końcowy

Obiekt służy inwestorowi zgodnie z założeniami przed inwestycyjnymi a także operatorom telefonii komórkowej. Inwestor może liczyć na ciągłą współpracę w zakresie ewentualnych modernizacji, rozbudów i innych czynności operacyjnych.

5

Podsumowanie

6

Referencje od klienta

P.P.H.U.

P.P.H.U. "BUD-HAD" z siedzibą w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 3 oświadcza, że Firma  Compact-Project Sp z o.o. Sp. k. w Łodzi wykonała na rzecz naszego Przedsiębiorstwa projekt wraz z uzyskaniem prawomocnego pozowlenia na budowę i wybudowaniem telekomunikacyjnej, kratowej wieży stalowej o wysokości 60m usytuowanej w Pabianicach przy ul. Grobelnej 8.