Zakład produkcyjny Foodexo BrzezinyWYKONANO DLA: Foodexo Brzeziny

1

Główny projektant

mgr inż. arch. Jarosław Przybylski

2

Potrzeby klienta

Projekt zakładu mieszanek mlecznych (w proszku) o unikatowej technologii uzdatniania, odkażania i mieszania składników. W obiekcie usytuowano część produkcyjną, zaplecze biurowo-laboratoryjne oraz magazyn wysokiego składowania o powierzchni około 1500m2. Powierzchnia całkowita zakładu – 2500m2, kubatura 18500m3.

3

Wynik (efekt) końcowy

Wykonany projekt został zrealizowany w oczekiwanym przez klienta terminie, a wystawione bardzo dobre referencje są aktualnie potwierdzane.

4

Podsumowanie

Fabryka stanowi wzorcowy obiekt przemysłu spożywczego w Polsce, której produkcja jest niemal w całości przeznaczona jest na eksport.