Opinie i ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budowlane

Nasza kadra inżynierska posiada nie tylko niezbędną wiedzę merytoryczną, ale i doświadczenie niezbędne do sprawnej realizacji opinii technicznych dla Państwa. Realizowane przez nas ekspertyzy budowlane stanowią dla Państwa kompletną dokumentację zawierającą materiały z oględzin budowli, szczegółową inwentaryzację, podsumowanie dokumentacji projektowej oraz wyniki badań i pomiarów konstrukcji wraz z niezbędnymi wnioskami.

Przygotowanie kompleksowej ekspertyzy budowlanej obejmuje przeprowadzenie praz nas badań stanu podłoża obiektu, obliczenia dotyczące wytrzymałości konstrukcji budynku, pomiar stopnia zawilgocenia, ekspertyzę przemieszczeń elementów konstrukcji oraz pomiaru ugięć, a także określenie innych, niezbędnych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych.

Zapewniamy ekspertyzy budowlane dopasowane do rodzaju obiektu:

 • ekspertyzy budowlane budynków mieszkalnych,
 • ekspertyzy budowlane obiektów przemysłowych i gospodarczych,
 • ekspertyzy budowlane obiektów użyteczności publicznej,
 • ekspertyzy budynków i kompleksów handlowo-usługowych.

W ramach świadczonych przez nas usług możecie Państwo zamówić również:

 • ekspertyzy mykologiczno - budowlane,
 • projekty reklam na istniejących obiektach lub wolnostojące,
 • roczne i pięcioletnie przeglądy budynków,
 • weryfikację dokumentacji wykonanej przez inne jednostki projektowe,
 • kosztorysy inwestycyjne,
 • inne ekspertyzy i dokumentacje specjalistyczne dopasowane do Państwa potrzeb.

Zobacz nasze realizacje.

Ekspertyzy budowlane

Ocena stanu technicznego obiektu inżynierskiego to zadanie, które należy powierzyć specjalistom. Opinia zostaje wystawiona na podstawie pełnej dokumentacji oraz ogólnych oględzin. W celu wystąpienia o wniosek o pozwolenie na budowę niezbędna jest natomiast ekspertyza budowlana, stanowiąca integralny składnik wspomnianej dokumentacji projektowej.

Na czym polega ekspertyza budowlana?

Każdy, kto rozważał budowę lub modernizację obiektu budowlanego (wieża, komin, hala), z pewnością ma świadomość, jak istotną część tego procesu stanowią ekspertyzy budowlane. To właśnie od ich przebiegu będzie zależało wydanie pozwolenia niezbędnego do rozpoczęcia jakichkolwiek prac na terenie budowy. Generalnie ekspertyza budowlana jest szczegółowym opracowaniem, zawierającym wszelkie ustalenia dotyczące określonego w niej obiektu budowlanego.

Opinia techniczna obiektu, a ekspertyza budowlana

Wiele osób niezwiązanych z branżą budowlaną lub początkujących w kwestii inwestowania w nieruchomości może zastanawiać się, na czym tak naprawdę polega różnica między tymi dwoma pojęciami. Opinia techniczna budynku stanowi ogólną ocenę zastosowanych rozwiązań budowlanych oraz zjawisk, jakie zachodzą w całym procesie projektowania. Wystawia się ją na bazie dokonanych oględzin, a także wszelkich elementów dokumentacji projektowej. Interesująca nas ekspertyza budowlana jest natomiast oceną stanu obiektu budowlanego, sporządzoną na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań i dokonanych przez specjalistów obliczeń. Co się w niej zawiera? To zależy od specyfiki konstrukcji danego budynku i jego przeznaczenia. Ekspertyza techniczna budynku to zbiór dokumentów, wśród których między innymi dokładne opisy zastosowanych elementów oraz rozwiązań konstrukcyjnych, a także ewentualne uszkodzenia. Ogólnej ocenie stanu obiektu budowlanego towarzyszą także zalecenia dotyczące niezbędnych prac naprawczych.

Kiedy wykonuje się ekspertyzy budowlane?

Niezależnie od charakteru inwestycji musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że ekspertyzy budowlane wykonywane są z założenia jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac projektowych. Zwykle uwzględnia się je w przypadku planowanego zakupu nieruchomości lub modernizacji czy zmiany sposobu użytkowania danego budynku. Ekspertyza budowlana jest także konieczna wówczas, gdy wystąpią wszelkiego rodzaju niepokojące nadmierne deformacje, odkształcenia lub uszkodzenia konstrukcji. To kwestia bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

Ekspertyza techniczna budynku: niezbędne elementy

Zlecając ekspertyzę, musimy być świadomi, jakie elementy powinna w sobie zawierać. Przede wszystkim upewnijmy się, że powierzamy zadanie sprawdzonemu i doświadczonemu rzeczoznawcy budowlanemu. Tylko osoby, które spełniają przedmiotowe wymagania, są zdolne do prawidłowego wykonania zadania, jakie stanowi ekspertyza budowlana. Co zatem powinna w sobie zawierać? Przede wszystkim znajdą się w niej opisy objętych badaniem elementów oraz rozwiązań konstrukcyjnych, ale także informacje na temat przebiegu podjętych w ich ramach działań. Ekspertyza techniczna budynku musi zawierać także pełną dokumentację rysunkową i fotograficzną (dotyczy to wszystkich badanych elementów konstrukcyjnych). Równie istotne są dokładne obliczenia dotyczące dopuszczalnych obciążeń oraz wszelkie wnioski, będące efektem oględzin. To na ich podstawie powstaje wspomniana wcześniej ocena stanu technicznego budynku, zawierająca takie elementy jak ogólna ocena stanu obiektu i zalecenia dotyczące ewentualnych remontów.

Dlaczego ekspertyza budowlana jest ważna?

Odpowiedź jest bardzo prosta: to właśnie ten dokument zawiera wszelkie zalecenia dotyczące planowanych napraw czy zmiany sposobu użytkowania budynku. Ekspertyzy budowlane są niezbędne, jeżeli zależy nam na uzyskaniu stosownego pozwolenia, wymaganego przez prawo budowlane w przypadku każdej budowy lub poważniejszego remontu. Kiedy jednak mamy w planach jedynie zakup nowego domu, z pewnością wystarczy nam opinia techniczna budynku.

Ile kosztują opinie i ekspertyzy budowlane?

Planując tego typu zlecenie, musimy liczyć się z kosztami adekwatnymi do rozmiaru i stopnia skomplikowania danej inwestycji. Ocena stanu technicznego budynku to zadanie, którego może podjąć się technik posiadający uprawnienia budowlane. Ekspertyza techniczna budynku jest jednak poważnym przedsięwzięciem, wymagającym uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Właśnie z tego powodu możemy spodziewać się znacznych różnic w cenach obu usług. Przyjmuje się, że minimalna stawka obowiązująca za wykonanie ekspertyzy technicznej to nie mniej niż 5,0 tys. zł. Opinia techniczna budynku wyniesie mniej, ale musimy liczyć się z tym, że jej koszt będzie uzależniony od wielkości i złożoności danego obiektu inżynierskiego.

 • Spełnimy Państwa oczekiwania realizując profesjonalnie nawet złożone ekspertyzy budowlane.
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie dzięki czemu każda nasza ekspertyza techniczna budynku spełania nawet najbardziej wyśrubowane kryteria.
 • Każda ekspertyza budowlana jest zrealizowana sprawnie i terminowo.
 • Zapewniamy kompleksową obsługę w realizacji każdego projektu od jego początku do zakończenia inwestycji.
 • Gwarantujemy nadzwyczajną staranność realizacji oraz terminowość realizowanych ekspertyz budowlanych.
 • Posiadamy wszelkie uprawnienia projektowe bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
 • Należymy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Posiadamy ubezpieczenie OC dla robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budową linii telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz działalności w zakresie specjalistycznego projektowania.

Na wysokim poziomie oceniamy jakość komunikacji z przedstawicielami firmy oraz ich elastyczność i szybkość reagowania na zlecenia.

T-Mobile Polska S.A.