Opinie i ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budowlane

Nasza kadra inżynierska posiada nie tylko niezbędną wiedzę merytoryczną, ale i doświadczenie niezbędne do sprawnej realizacji opinii technicznych dla Państwa. Realizowane przez nas ekspertyzy budowlane stanowią dla Państwa kompletną dokumentację zawierającą materiały z oględzin budowli, szczegółową inwentaryzację, podsumowanie dokumentacji projektowej oraz wyniki badań i pomiarów konstrukcji wraz z niezbędnymi wnioskami

Przygotowanie kompleksowej ekspertyzy budowlanej obejmuje przeprowadzenie praz nas badań stanu podłoża obiektu, obliczenia dotyczące wytrzymałości konstrukcyjnej budynku, pomiar stopnia zawilgocenia, ekspertyzę przemieszczeń elementów konstrukcji oraz pomiaru ugięć a także określenie innych, niezbędnych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych.

Ekspertyzy budowlane uwzględniające charakter obiektów:

 • ekspertyza budowlana budynków mieszkalnych,
 • ekspertyzy budowlane obiektów przemysłowych i gospodarczych,
 • ekspertyza budowlana obiektów użyteczności publicznej,
 • ekspertyza budynków i kompleksów handlowo-usługowych.

W ramach świadczonych przez nas usług możecie Państwo zamówić również:

 • ekspertyzy mykologiczno - budowlane,
 • projekty reklam,
 • roczne i pięcioletnie przeglądy budynków,
 • weryfikację dokumentacji wykonanej przez inne jednostki projektowe,
 • kosztorysy inwestycyjne,
 • inne ekspertyzy i dokumentacje specjalistyczne niezbędne dla Państwa,
 • Spełnimy Państwa oczekiwania realizując profesjonalnie najbardziej złożone ekspertyzy budowlane.
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie dzięki czemu każda nasza ekspertyza techniczna budynku spełania nawet najbardziej wyśrubowane kryteria.
 • Każda ekspertyza budowlana jest zrealizowana sprawnie i terminowo.
 • Zapewniamy kompleksową obsługę w realizacji każdego projektów od jego początku do zakończenia inwestycji.
 • Gwarantujemy nadzwyczajną staranność realizacji oraz terminowość realizowanych ekspertyz budowlanych.
 • Posiadamy wszelkie uprawnienia projektowe bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
 • Należymy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Posiadamy ubezpieczenie OC dla robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, budową linii telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz działalności w zakresie specjalistycznego projektowania.

Firma ITEK AS z siedzibą w Postboks zaświadcza, że firma COMPACT-PROJECT Sp. z o.o. wykonała kompleksową izolację polimocznikiem od wewnątrz stalowego zbiornika przeznaczonego na μSilica na łącznej powierzchni około 300m2